Onze commissies 2021-09-12T16:03:36+00:00

Onze commissies

Onze vereniging wordt gestuurd door verschillende commissies. Zo kunnen wij samen zorgen dat we leuke en mooie dingen kunnen ondernemen.

Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen onze jeugdvereniging. Elke maand wordt er vergaderd en wordt er van alles besproken over onder andere het kamp, maar bijvoorbeeld ook over het beleid van JV West. Dit jaar bestaat het bestuur uit Maurieke (voorzitter), Wouter (notulist), Marline (voorzitter Bijbelcommissie), Ramon (voorzitter Avondcommissie), Marc (voorzitter Activiteitencommissie) en Frits (Penningmeester).

Activiteitencommissie (‘Accie’)

Buiten de vaste JV-avonden om worden er activiteiten georganiseerd. Deze worden georganiseerd door de ‘accie’. Elk jaar organiseren zij een aantal activiteiten, bijvoorbeeld: het nieuwjaarsgala, een thema-feest, een zogeheten maatschappelijke activiteit en de slotbarbecue.
Dit jaar bestaat de Activiteitencommissie uit:
Emiel, Marc, Arno en Emma.
Vragen en tips mogen worden gemaild naar: acciejvwest@gmail.com

Activiteitencommissie (‘Avondcie’)

Elke 2e zondag van de maand organiseert de avondcommissie een leuke activiteit in de kelder. Hierbij kun je denken aan een quizavond, toneelavond, filmavond etc. Tijdens deze avond starten we met zingen en bidden. Vervolgens wordt het spel of de activiteit uitgelegd en gaan we aan de slag!

Dit jaar bestaat deze commissie uit:
Ramon, Rik en Rebekka.

Vragen en tips mogen worden gemaild naar: avondcommissie@gmail.com

Bijbelstudiecommissie (‘Bijbelcie’)

Elke 4e zondag van de maand is er een Bijbelstudieavond. De Bijbelstudiecommissie maakt de Bijbelstudies als handleiding voor de gesprekken in de Bijbelstudiegroepjes. Tijdens de Bijbelstudieavonden zingen we met elkaar en gaan we daarna uiteen in vaste groepjes om te praten a.d.h.v. de Bijbelstudie. Aan het einde van de avond kun je nog lekker blijven hangen om na te praten en te ontspannen.

Dit jaar bestaat de Bijbelcie uit:
Marline, Tom, Elze, Gerrit en Joël.

Vragen en tips mogen worden gemaild naar: bijbelcommissie@gmail.com

Kampcommissie

De Kampcommissie is in alles een bijzondere commissie. Zo schijnt het bijwonen van een Kampcievergadering iets te zijn wat je een keer móét hebben meegemaakt in je leven. Wat de Kampcommissie nog meer bijzonder maakt, is dat ze slechts één taak hebben: het organiseren van het jaarlijkse, legendarische, onvergetelijke kamp van de JV. Eind februari gaan we namelijk met de hele JV op kamp en de Kampcommissie is opgericht om ervoor te zorgen dat het kamp goed verloopt. Ze organiseren spellen, een bonte avond en een kampvuur, maar ook de minder leuke kanten (zoals het corveerooster) worden door hen opgepakt. Het beste advies is: ga mee op kamp, dan kun je de Kampcieleden in hun natuurlijke habitat bewonderen!

Op dit moment is Rick-Jan voorzitter van de Kampcie, dus heb je vragen, kun je bij haar terecht.